Karta produktu:

Butelka szklana 30ml


KOD: PB_18_030_P_5402


 Ilość w zgrzewce       110
sztuk
 Ilość na palecie               
   9.680 sztuk
 Waga         45
g


MOŻLIWE JEST DOSTARCZANIE BUTELEK WRAZ Z ZAKRĘTKAMI.

Powyższy produkt spełnia wymagania Farmakopei Europejskiej, US, Brytyjskiej oraz innych. Dokumentacja Drug Master File (DMF) jest zarejestrowana w FDA.

Produkcja prowadzona jest w nadzorowanych warunkach, potwierdzonych certyfikatami na zgodność z normami ISO 9001:2000, ISO 14001, OHSAS 18001. Do dostarczanych serii dołączane są certyfikaty zgodności.