Karta produktu:

Butelka szklana 100ml MEPLAT


KOD: PB_25_ME_100_P_0691

 Ilość w zgrzewce         84
sztuk
 Ilość na palecie               
  3.024 sztuk
 Waga       143
g

W celu zapewnienia, że butelki prawidłowo funkcjonują na nowoczesnych szybkich liniach napełniających, poziomy tolerancji produkcji są bardzo restrykcyjne. Wdrożone są surowe procedury inspekcyjne dla materiałów wejściowych oraz na wszystkich etapach produkcji i zwalniania serii.

Powyższe produkty spełniają wymagania Farmakopei Europejskiej, US, Brytyjskiej oraz innych. Dokumentacja Drug Master File (DMF) jest zarejestrowana w FDA.

Produkcja butelek prowadzona jest w nadzorowanych warunkach, potwierdzonych certyfikatami na zgodność z normami ISO 9001:2000, ISO 14001, OHSAS 18001. Do dostarczanych serii dołączane są certyfikaty zgodności.